Visdom

“Du kan ikke hjelpe noen oppover bakken uten at du selv kommer nærmere toppen.”

Ukjent opphav