NLP

NLP for nevrolingvistisk programmering –  sammenhengen mellom sanser, språk, tanke- og adferdsmønster.

 

  • Nevro – hvordan våre 5 sanser (syn, hørsel, følelser, lukt og smak)  påvirker det nevrologiske systemet.
  • Lingvistisk – hvordan vi kommuniserer gjennom språket.
  • Programmering – hvordan hjernen vår programmeres gjennom opplevelser og erfaringer.

Dette til sammen bestemmer vår adferd. Forandrer vi hvordan vi tar inn det som skjer, så vil det som skjer forandre seg. Og når vi vet dette, så vet vi også at vi kan endre adferd – om vi vil.

Det handler også om gamle troer og overbevisninger og vår egen indre dialog. Hva er sant for deg i dag? Hva sier du til deg selv? Tror du på det andre sier om deg?

Når vi bruker sansene og språket mere effektivt og hensiktsmessig, og vårt selvsnakk, vil vi kunne tråkke opp nye spor i hjernen og dermed også være i stand til å endre adferd. Vi kan omprogrammeres. Det gjør vi ved å mate inn ny informasjon.  Det handler også om å utnytte de ressursene du har til rådighet, bygge oppunder dem slik at du blir istand til å oppnå det du ønsker.

Nlp`en kommer også med en god del metoder og teknikker til rådighet som kan hjelpe til med å sette fart i endringene.

I NLP`en har vi  muligheten til å lage handlingsplaner og strategier som gjør at du ser effekten av det du gjør underveis.

“If you change the way you look at things, things you look at change”