Kommunikasjon

Kommunikasjon er også en kunst – A Touch of Art.

Recognize that what you think about, expands. Monitor your inner dialogue, and match your thoughts to what you want and what you intend to create. – Dr. Wayne Dyer

Intuisjon

Intuisjon

Tanker

 • Jeg har alltid vært sånn
 • Jeg klarer ikke forandre meg.
 • Han/hun klarer ikke forandre seg.
 • Det er alle andre sin feil.
 • Alt er min feil.
 • Livet er urettferdig.
 • Det er så vanskelig.
 • Det er bare sånn det er.
 • Jeg må bare finne meg i det.
 • Jeg er syk.
 • Jeg er udugelig.
 • Jeg har så dårlig selvtillit.
 • Jeg er ikke god nok/sterk nok/dyktig nok.

Går du rundt og tenker slik? Er du klar for å endre på det? Men du vet ikke hvordan du kan snu den negative spiralen?

De gode forandringer

Som mental trener/friskvernsarbeider NLP under utdanning søker jeg mot de tanker som verner om friskheten i kropp og sinn i den form de oppstår her og nå. Jeg kan jeg hjelpe deg å endre ditt tankemønster og innstallere nye troer som tjener deg bedre slik at du kan oppdage deg selv og dine omgivelser på nytt. Når du endrer måten du tenker på ting, så vil ting du tenker på endre seg. Dit tankene dine går, følger energien.

Du blir hva du tenker.

Dine tanker, din prosess, din tid. Min kunnskap, min erfaring, min veiledning.

På bakgrunn av min egen livserfaring, egenutvikling og utdanning, vil jeg gi deg av min kunnskap og motivere deg til gode endringer i eget tempo. Du vil få hjelp til å finne tilbake til dine egne ressurser og mere glede og tilstedeværelse i eget liv, og fokusere på det du kan og vil gjøre noe med.  Jeg formidler “den gode samtalen” og de lette forandringene som allikevel har stor kraft.

Vi kan også kommunisere gjennom å skape bilder i en kreativ prosess, og gjennom det sterke språket metaforer og symbolikk. Da kommer vi i kontakt med intuisjonen og underbevisstheten fritt for prestasjon og forventning. Og vi kan arbeide med enkle fysiologiske endringer som forplanter seg på et dypere emosjonelt plan. Og når du nå kommer med et åpet sinn og vilje til endring, så kan jeg love deg at endringsprosesser kommer i gang.

Jeg har selv erfaring med både kronisk sykdom, relasjonsbrudd, sorg og tap og sterke endringsprossesser.

Vi møtes i skjæringspunktet kommunikasjon, kunst og kjærlighet.

Der skaper vi sammen noe nytt og ekte.

“Livet er ikke som det burde være, det er som det er. Det er måten vi møter det på som utgjør forskjellen.”