Månedsarkiv: juni 2013

Sebraspørsmål

 

 

 

Jeg spurte en gang en sebra:

Er du sort med hvite striper eller er du hvit med sorte striper?
Sebraen så på meg og sa:
Er du sterk med svake sider eller er du svak med sterke sider?
Er du god med onde påfunn eller er du ond med gode påfunn?
Er du glad med triste dager eller trist med glade dager?
Er du flink med dumme innfall eller dum med flinke innfall?

Og slik fortsatte og fortsatte den,
og aldri, aldri, aldri
spør jeg en sebra om striper igjen!

Antonio Macado – dikt

Erfaring og visdom

Erfaring er å gjenkjenne den samme feilen hver gang du gjør den.
Visdom er å være i stand til å forutsi en feil og unngå den.

Change

When somebody says ” you`ve changed”,
it simply means you`ve stopped living your life their way.